Bölmələr / datatables

Filtrlə
  ildən     ilədək  

 

Qeyd: Həm 'və' həm də 'və ya' operatorlarını birlikdə işlədərkən əvvəlcə 'və'-lərin icra olunduğunu nəzərə alın

Sütun seç

Şərt

Dəyər

Yeni şərt

 

 Kənd təsərrüfatı sahəsinə investisiya qoyuluşu
Sütunlar
İllərFaiz
19900.0214
19910.0215
19920.046.2
19930.325.3
19941.20.9
19954.41.9
19969.71.5
199740.5
19986.90.6
1999111.2
20006.50.7
20018.30.7
200218.50.9
200337.41
2004350.7
200540.70.7
200658.31
2007243.33.3
2008336.53.4
2009266.63.5
20104314.4
2011437.33.4
2012648.84.2
2013574.33.2
2014363.92.1
2015355.42.2
2016325.12.1
2017617.83.5