Bölmələr / datatables

 Fərdi sahibkar təsərrüfatları
Sütunlar
Müəssisələr20152017
Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan müəssisələr1721169517191735
Kənd təsərrüfatı müəssisələri 1721169517161727
Dövlət mülkiyyəti 177180187189
   Ortaqlıqlar 1111
Təsərrüfat cəmiyyətləri 147149149150
Səhmdar cəmiyyətlər 3222
Digər təşkilatlar 25283436
   İdarəetmə orqanları 1010
Xüsusi mülkiyyət 1535150715191523
Ortaqlıqlar 39373735
Təsərrüfat cəmiyyətləri 1309127812651268
Səhmdar cəmiyyətlər 17131213
Kooperativlər 48495555
Qeyri - kommersiya təşkilatları 8990101102
Digər təşkilatlar 32404850
İdarəetmə orqanları 1010
Bələdiyyə mülkiyyəti 0122
Təssərrüfat cəmiyyətləri 0111
Digər təşkilatlar 0011
Xarici mülkiyyət 3239
Təssərrüfat cəmiyyətləri 3238
Digər təşkilatlar 0001
Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət 6554
Ortaqlıqlar 1111
Təssərrüfat cəmiyyətləri 5443
Fərdi sahibkar təsərrüfatları162415341468955