Baş səhifə

13.10
1000 hektara düşən traktor sayı
Ətraflı
342824 min ₼
2018-cil ildə kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrinə dövlət dəstəyi
Ətraflı
1752.9 min
Kənd təsərrüfatında məşğul olanların sayı
Ətraflı
4190.1 milyon ₼
K/t illik yaradııan əlavə dəyər
Ətraflı
Kənd təsərrüfatı məhsulunun ümumi strukturu
K/T sahəsində yaradılmış əlavə dəyər (100 mln. ₼)
Sənaye:

35307.4 mln ₼

Tikinti:

6353.8 mln ₼

Xalis vergilər:

6228.2 mln ₼

Cəmi:

79797.3 mln ₼

Kənd təsərrüfatı sahəsində məşğulluq
Mineral gübrələrin verilməsi
Mineral gübrələrin idxalı
Traktor və taxılyığan kombaynların sayı, ilin sonuna (min ədəd)